Kwaliteit, veiligheid & milieu

Het doel van het kwaliteitssysteem volgens de eisen van de ISO 9001-norm aangevuld met de ISO 14001-norm is de efficiënte en systhematische werking van de firma Unil Lubricants te verzekeren. De onderneming zal bij het uitoefenen van haar werkzaamheden, die in hoofdzaak bestaan uit het fabriceren van smeermiddelen en metaalbewerkings-vloeistoffen, de nodige aandacht besteden aan de gezondheid en veiligheid van haar werknemers en derden en de bescherming van het leefmilieu.
Dit ten opzichte van alle (potentiële) klanten en ten gunste van de eigen werkomgeving. Deze kwaliteitspolitiek moet ons in staat stellen te beantwoorden aan de eisen en verwachtingen van onze opdrachtgevers en onze leveranciers, als ook aan de geldende interne en wettelijke richtlijnen.

Concreet betekent dit dat Unil Lubricants verbintenissen aangaat om:
• te streven naar de doelstelling om geen schade aan mensen te berokkenen,
• het milieu te beschermen,
• grondstoffen, hulpmiddelen en energiebronnen zo efficiënt mogelijk te gebruiken en afvalstoffen zo veel mogelijk te beperken,
• producten en diensten te ontwikkelen en aan te bieden die aan deze eis beantwoorden,
• gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten evenwaardig te behandelen aan alle andere zakelijke aspecten,
• een bedrijfscultuur te promoten waarbij deze verbintenissen door elke Unil medewerker gedragen worden.

Onze doelstellingen zijn in de eerste plaats gericht op een hoge klantentevredenheid en werken aan een permanente verbetering. Wij rekenen daarvoor op de aanwezige inzet en de individuele bijdragen van onze medewerkers.
Voor het bepalen van onze jaarlijkse doelstellingen naar milieu en veiligheid houden we vooral rekening met de resultaten van onze risico-analyse en de uitgevoerde metingen.
Verder werken wij naar een betere bewustwording van milieu-, veiligheids- en gezondheidsproblemen en een grotere discipline in het toepassen van de specifieke voorschriften. Om dit te bereiken wordt elke medewerker beoordeeld op zijn persoonlijke prestaties en doelstellingen op gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.

Ook externe ondernemingen zijn genoodzaakt te handelen volgens de Unil veiligheids-, gezondheids- en milieupolitiek.

Dit kwaliteitshandboek toont u hoe we dit in praktijk willen verwezenlijken.
In dit handboek wordt ook verwezen naar interne of externe kwaliteitsaudits die ons toelaten de uitvoering en de efficiëntie van het gevolgde systeem te controleren.
 

Om uw surfervaring te verbeteren maakt UNIL gebruik van cookies. Meer informatie   OK