19/06/2017

Metaalbewerking met zacht water

Bedrijven worden vanuit de overheid steeds meer gestimuleerd om regenwater op te vangen en te hergebruiken bij sanitaire voorzieningen, onderhoudswerken, als buffer,… Het teveel aan bufferwater kan echter ook economisch interessante mogelijkheden bieden. Zo zijn we erin geslaagd een nieuwe  metaalbewerkingsvloeistof te ontwikkelen die zich perfect laat mengen met regenwater zonder dat hier extra schuimvorming bij optreedt. De Safecut 209 NT SX zorgt voor minder verspilling, en is bijgevolg goed voor het milieu.


In 2013 kwam er een verordening van de Vlaamse Overheid die bij nieuwbouw bij zowel particulieren als bedrijven de opvang van hemelwater verplicht (afhankelijk van de oppervlakte van de nieuwbouw). De verordening bevat onder andere de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen en de regen- en afvalwaterafvoer te scheiden. Hiertoe zijn ook de minimale dimensioneringscriteria waaraan hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen moeten voldoen, opgenomen. Provinciale en gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen kunnen bijkomende eisen stellen bovenop de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Verder raadt de brandweer in een heel aantal gemeenten ook aan om bufferwater te voorzien dat kan worden aangewend in geval van nood.


Heel wat metaalbewerkingsbedrijven zouden uit ecologische en economische motieven hun teveel aan bufferwater ook graag inzetten voor het mengen van de metaalbewerkingsemulsies. Regenwater is echter zeer zacht water (0 tot 1° Duitse hardheid), terwijl gewoon drinkwater 8 tot 20° Duitse hardheid bevat. Bij het vervaardigen van de emulsie met regenwater traden tot nu toe steevast problemen op door een teveel aan schuimvorming. Unil Lubricants is er echter in geslaagd om een nieuwe metaalbewerkingsemulsie te ontwikkelen die perfect kan ingezet worden via vermenging met regenwater. Het gloednieuwe product Safecut E209NT SX werd voorzien van een unieke mix aan anti-schuimadditieven. Dit product garandeert dus een perfecte metaalbewerking bij elke waterhardheid. Deze emulsie is geschikt voor de bewerking van alle metalen met uitzondering van gietijzer.
 

Om uw surfervaring te verbeteren maakt UNIL gebruik van cookies. Meer informatie   OK